1. FIRMA WALTER Władysław Chrobak w związku z planowaną realizacją projektu zaprasza do złożenia oferty na zakup zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego - 1szt  w ramach projektu
pn. ?Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji pił tarczowych o zwiększonej wytrzymałości w firmie WALTER Władysław Chrobak? współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III ?Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach?, Działanie 3.2 ?Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R?, Poddziałanie 3.2.2 ?Kredyt na innowacje technologiczne?.

Przejdź dalej do zapytań ofertowych

 

2. ?Inwestycje w innowacyjne technologie jako element rozwoju Firmy Walter Władysław Chrobak" o numerze UDA-RPPK.01.01.00-18-052/13-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej 1 "Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka". 

Czytaj więcej o projekcie

Przejdź dalej do zapytań ofertowych

Informacja o wyborze ofert

Ogłoszenia o pracę

 

3. Projekt nr POIG.04.03.00-00-C35/12-00 pn. ?Innowacyjne urządzenie do wysokowydajnego przecinania elementów belkowych na klocki? współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przejdź dalej

 

4. "Wzrost krajowej i międzynarodowej konkurencyjności Firmy Walter Władysław Chrobak na bazie innowacyjnej technologii", numer umowy o dofinansowanie UDA - RPPK.01.01.00-18-334/13-00. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej 1 "Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka".

Czytaj więcej o projekcie

Zapytania ofertowe

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenia o pracę

Maszyny do obróbki drewna, maszyny do drewna, piły tarczowe, piły trakowe, piły taśmowe, rury spiro Copyright © 2015 Walter24.pl

Uwaga! Niniejsza oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.