Jak powinna wyglądać wentylacja w tartaku?

W trakcie profesjonalnej obróbki drewna powstaje mnóstwo pyłów, trocin i innych zanieczyszczeń zagrażających zdrowiu pracowników. Dlatego w tartakach powinna znajdować się skuteczna i dobrze zaprojektowana wentylacja. Jakie wyróżniamy rodzaje wentylacji, które mogą być stosowane w tartakach?

Wentylacja mechaniczna w tartaku

Zapylenie powstałe przy obrabianiu materiałów drewnianych jest naprawdę spore, dlatego tartak musi być zaopatrzony w system wentylacji mechanicznej. Taki system może składać się z jednego lub wielu urządzeń, w zależności od zapotrzebowania i wielkości danego zakładu. Te urządzenia to na przykład odpylacze filtracyjne, filtry powietrza, wentylatory czy kanały powietrzne.

W tartakach, zakładach stolarskich czy fabrykach mebli używa się również dostępnych w naszej ofercie cyklonów do odpylania. Ich zadaniem jest oczyszczanie powietrza poprzez separację różnych cząstek stałych wytwarzanych przy obróbce drewna. Znajdują zastosowanie przy pneumatycznym transporcie pyłów, trocin, granulatów itp.

Odciąganie pyłów i trocin w tartakach

Urządzenia do odciągania pyłów i trocin umożliwiają usunięcie z maszyn tartacznych drobin z pochodzących z obróbki drewna. Z przemysłowymi odciągami do filtracji powietrza współpracują oferowane przez nas rury odciągowe i wentylacyjne. Są one niezwykle istotnymi elementami systemów odciągowych. Odpowiadają za transport drewnianych odpadów sypkich, umożliwiają optymalne napowietrzenie hal tartacznych i chłodzenie maszyn tartacznych.

Czy wentylacja naturalna jest potrzebna w tartakach?

Skuteczna wentylacja mechaniczna to podstawa, ale nie powinno się również zapominać o zapewnieniu naturalnej wentylacji. Jest ona świetnym uzupełnieniem mechanicznej wentylacji. Odpowiednia ilość otworów w ścianach, otworów okiennych czy kratek wentylacyjnych umożliwi lepszy przepływ powietrza w tartaku.