Jak zadbać o BHP w zakładzie tartacznym?

Przestrzeganie zasad BHP jest ważne w każdym zakładzie przemysłowym, ale ze względu na potencjalne niebezpieczeństwo podczas pracy, w tartakach wydaje się ono szczególnie istotne. Jakie obowiązki w zakresie dbania o bezpieczeństwo i higienę pracy mają pracodawcy oraz pracownicy? Jak zwiększyć bezpieczeństwo w zakładzie tartacznym?

Szkolenia, czystość w miejscu pracy i sprzęt ochronny dla pracowników

Tak jak w każdym innym zakładzie produkcyjnym, również w tartaku pracodawca powinien organizować szkolenia dla pracowników z zakresu BHP. Dzięki nim pracownicy będą świadomi zagrożeń, jakie mogą się pojawić w trakcie pracy z maszynami do obróbki drewna.

Jednak szkolenia to nie wszystko. Należy również pamiętać o stworzeniu odpowiedniej kultury pracy, po to by pracownicy czuli się odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa sobie i innym. Pomóc w tym może też przeprowadzanie regularnych kontroli przez specjalistów od BHP. Niemniej istotne jest zapewnienie pracownikom odpowiedniego sprzętu ochronnego: kasków, kombinezonów, butów, rękawic, okularów ochronnych czy gaśnic w razie wystąpienia pożaru.

Maszyny i urządzenia gwarantujące bezpieczeństwo

W tartakach powinno się używać wyłącznie maszyn spełniających współczesne normy bezpieczeństwa. Dostępne w naszej ofercie linie tartaczne, pilarki do drewna, oflisiarki, formatówki do desek czy rębaki to urządzenia umożliwiające zwiększenie bezpieczeństwa w zakładzie tartacznym, między innymi poprzez częściową automatyzację procesów produkcyjnych.

Ale w tartakach potrzebne są nie tylko maszyny tnące, lecz również urządzenia pozwalające na pozbycie się pyłów powstałych przy obróbce drewna. U nas kupisz między innymi cyklony do separowania pyłów, trocin i innych odpadów pochodzenia drzewnego. Wraz z rurami odciągowymi oczyszczają powietrze w halach tartacznych, a tym samym korzystnie wpływają na bezpieczeństwo pracy.