Jak zbudowana jest linia tartaczna?

Linie tartaczne to specjalistyczne zespoły urządzeń, które w tartakach służą do obróbki, przecinania, wycinania i obrzynania drewna. Opisujemy kilka przykładów tych maszyn.

Przykłady maszyn tnących będących częścią linii do obróbki drewna

Jednym z wielu przykładów maszyn wykorzystywanych do kompletowania linii tartacznych są wielopiły. Mogą pełnić również funkcję obrzynarek. To właśnie obrzynarki do desek są wykorzystywane w tartakach i tych zakładach, gdzie wytwarza się komponenty konstrukcji drewnianych. Z kolei traki tarczowe pozwalają na wzdłużne cięcie kłód na pryzmy o określonej grubości. Natomiast jedna z naszych pilarek tarczowych, typu PK 1300 KBA, jest maszyną stacjonarną służącą do przecinania na krótsze części poprzecznego drewna okrągłego o długościach 2,5 – 4 m oraz średnicy do 45 cm. Zaś oflisiarki to urządzenia, które wykorzystuje się do wyrzynania desek z oflisów, co pozwala zaoszczędzić sporo materiału drzewnego.

Wspomniane już wielopiły do drewna za pomocą dwóch pił tarczowych wycinają deski oraz listwy z pryzm. Piły tarczowe są kluczowymi elementami także innych maszyn tartacznych: traków, przecinarek, oflisiarek, rębaków, obrzynarek itd. W trakach tarczowych piły są umiejscowione na wrzecionie dolnym i górnym.

Urządzenia pomocnicze w liniach tartacznych

Wszystkie te maszyny tnące, które razem tworzą profesjonalne linie tartaczne, jak również wiele innych tu niewymienionych, dostępne są w naszej ofercie. Zarówno obrzynarki, jak i inne sprzedawane przez nas linie tartaczne, umożliwiają zautomatyzowanie pracy tartaku w dość wysokim stopniu.

Do budowy linii tartacznej wykorzystuje się też różnego rodzaju urządzenia pomocnicze, do których zaliczamy między innymi obracarki do wykonywania obrotów drewnianych kłód wokół własnej osi, a także wyciągarki do oflisów. Rolą tych ostatnich jest wyciąganie materiału drzewnego w czasie wstępnej obróbki w traku, by zapewnić płynność procesu produkcyjnego.