Jakie normy powinny spełniać formatówki do desek?

Do przycinania drewnianych desek i kantówek w tartakach oraz w innych zakładach obróbki drewna używa się formatówek. Czym powinna odznaczać się dobra formatówka do desek? Jakie normy musi spełniać?

Dokładność, wydajność i jakość skrawania

Formatówki są przeznaczone do wstępnej obróbki drewna i zwykle stanowią początkowy etap tego procesu przetwarzania surowca, który następnie służy jako element większej konstrukcji. Za pomocą ostrzy znajdujących się w pilarkach formatowych można wykonywać cięcie wzdłużne, poprzeczne i ukośne na różnych materiałach drewnianych, by uzyskać określony wymiar. Od jakości maszyny zależy również jakość gotowych elementów.

Na nią z kolei niebagatelny wpływ ma precyzja cięcia: pozwala tworzyć elementy zgodne z wymaganiami projektu. Dokładność i jakość skrawania formatówek do desek jest zależna od częstotliwości drgania maszyny. Jeśli agregat urządzenia będzie wykonany z jednego odlewu, wówczas ryzyko wystąpienia drgań i nieprecyzyjności zmaleje do minimum. Duża wydajność pilarek formatowych jest osiągana dzięki temu, że mają one odpowiednią prędkość cięcia, szybkość posuwu i czas przestawiania. Dobre pilarki formatowe muszą zatem spełniać normy dotyczące wytrzymałości, tolerancji wymiarowych czy jakości powierzchni ciętych elementów.

Normy związane z bezpieczeństwem

Formatówki, podobnie jak wszystkie inne pilarki, muszą też być produkowane zgodnie z normami bezpieczeństwa, w tym między innymi normą EN 1870-14, która reguluje wymagania bezpieczeństwa maszyn do obróbki drewna. Tym właśnie odznaczają się produkowane przez nas pilarki formatowe. By to bezpieczeństwo zapewniać na stale wysokim poziomie, formatówki do desek należy regularnie poddawać przeglądom i serwisowaniu. Wydajność i bezpieczeństwo podczas pracy z formatówkami jest uzależniona też od stabilnego i dobrze dobranego źródła poboru energii, pneumatycznego bądź elektrycznego.